คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ.

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

  

  ในการให้รายละเอียดสินค้า ทางบริษัทพยายามให้รายละเอียดของสินค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดของสินค้าบางอย่างที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ


   การยกเลิกโดยผู้ขาย กรณีเกิดความผิดพลาดในการกำหนดราคา : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญากับลูกค้า ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการกำหนดราคาสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการยกเลิกดังกล่าว โดยมีคำบอกกล่าวเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งการยกเลิกสัญญาดังกล่าวกับลูกค้าทางบริษัทสามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี ไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออก อยู่ระหว่างการขนส่ง หรือแม้แต่ลูกค้าทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

 

   ราคาของสินค้า

   ราคาที่ประกาศขาย : ราคาที่ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้า คือราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าไปยังบริษัทผู้ขายเท่านั้น
   ภาษี : ราคาที่ประกาศขายทั้งหมด เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งผู้ขายขอสงวนสิทธิในการแก้ไขราคาที่ประกาศขายในช่วงเวลาใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

ลดราคาสุดๆกันไปเลย กับโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ถึงสิ้นปี