คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ.

วิธีการชำระเงิน

 

           ในการเลือกซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงิน ตามความสะดวกของท่านได้ ทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้

การชำระเงิน

การชำระเงิน


ชำระโดยการโอนเงิน (Transfer Payment)

ชำระโดยการโอนเงิน

ชำระโดยการโอนเงิน

  โอนเงินก่อนเวลา 10.00 น. จัดส่งสินค้าภายในวันทำการ
  โอนเงินหลังเวลา 10.00 น จัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป


ชำระโดยการเก็บเงินปลายทาง

ชำระโดยการเก็บเงินปลายทาง

ชำระโดยการเก็บเงินปลายทาง

  ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า
  สั่งซื้อและ Confirm การสั่งซื้อได้ภายใน เวลา 10.00น. ทางบริษัททำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในวัน
  ทางบริษัทจัดส่งสินค้าภายในวันทำการที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้า


ชำระผ่านบัตรเครดิต (Credit Card)

ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระผ่านบัตรเครดิต

  สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินก่อนเวลา 10.00 น. จัดส่งสินค้าภายในวันทำการ
  สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินหลังเวลา 10.00 น จัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป


ลดราคาสุดๆกันไปเลย กับโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ถึงสิ้นปี