คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำถาม

"สิ่งที่อยู่ในแก้วคืออะไร"

ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG A5 จำนวน 1 รางวัล ซึ่งผู้โชคดีคือ

คุณกฤษณา บุญวิวัฒนานันท์    08666488XX

  

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ทางบริษัทได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 15 หลังจากวันประกาศ หากภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีการติดต่อขอรับรางวัล ทางบริษัทจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
2.การติดต่อเพื่อขอรับรางวัล ผู้โชคดีสามารถโทรเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับรางวัลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 091-830-8000 หรือ Inbox ทาง facebookpage เพื่อทำการขอรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ในการตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ผู้ร่วมรายการตอบคำถามต้องรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีด้วยตนเอง
3.หลักฐานในการรับรางวัล ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาเพื่อติดต่อขอรับรางวัล บุคคลที่มีรายชื่อต้องมาติดต่อขอรับด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้บุคคลอื่นมาดำเนินการขอรับรางวัลแทนได้ในทุกกรณี
4.เมื่อผู้โชคดีมารับรางวัล ทางบริษัทจะทำการถ่ายรูปลงเฟชบุ๊คwww.facebook.com/numnumdiapers หรือ websitewww.numnumdiapers.com ของทางบริษัท ซึ่งภาพดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทที่สามารถใช้ในการโฆษณาได้
5.รางวัลที่ผู้โชคดีได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
6.ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษี โดยจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง สรรพกร ที่ ทป.101/2544
7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับลูกค้าที่ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น
8.การตัดสินของคณะกรรมการ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
9.การจัดรายการชิงโชคครั้งนี้ได้รับอนุญาต ตามใบอนุญาต เลขที่ 1/2559

 

ลดราคาสุดๆกันไปเลย กับโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ถึงสิ้นปี