คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ.

การคืนสินค้า

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

           เนื่องจากทางเราจะทำการปิดระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จึงไม่มีการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า นับตั้งแต่วันที่ 14/03/2017 เป็นต้นไป

 

           หากท่านต้องการคืนสินค้ากับทางบริษัท ก่อนการคืนสินค้า ให้ท่านตรวจสอบสินค้าของท่านและตรวจสอบ นโยบายการรับประกันสินค้า ของทางบริษัทก่อน ว่าสินค้าของท่านตรงกับนโยบายการคืนสินค้าหรือไม่ ถ้าสินค้าของท่านตรงตามเงื่อนไขนโยบายการคืนสินค้า ท่านสามารถดำเนินการคืนสินค้าได้ตามกรณีต่างๆดังนี้

  

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

1.ลูกค้าต้องทำการติดต่อกับบริษัทก่อนการคืนสินค้าทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถทำการตรวจสอบสินค้าได้ โดยไม่สูญหาย

2.ลูกค้าต้องใช้สินค้าตัวอย่างก่อนเปิดใช้สินค้าในห่อ

  สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)
  สินค้าที่จะทำการคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดจากการเปิดใช้สินค้า
  ลูกค้าไม่สามารถแบ่งสินค้าคืนเพียงบางส่วนได้
  การคืนสินค้าต้องคืนเต็มหน่วยหรือ เต็ม SKU ที่ซื้อ เช่น ซื้อแบบคู่ ต้องคืนแบบคู่ หรือ ซื้อยกกล่องต้องคืนยกล่อง และสินค้าในหน่วยนั้นๆต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกห่อจึงจะสามารถคืนได้
  หากเป็นไปตามเงื่อนไข ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนให้ทางบริษัทพร้อมเอกสารหน้าสมุดบัญชีผู้สั่งซื้อ   สินค้าที่มาถึงบริษัทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100 %
  การระบุชื่อผู้จัดส่งสินค้าคืนต้องระบุให้ตรงกับชื่อในคำสั่งซื้อเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
  ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ภายในเวลา 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืนตามเงื่อนไข
  ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น

 

ลดราคาสุดๆกันไปเลย กับโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ถึงสิ้นปี