คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ.

การเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

 

           เนื่องจากทางเราจะทำการปิดระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จึงไม่มีการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า นับตั้งแต่วันที่ 14/03/2017 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนสินค้า

 

           หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้ากับทางบริษัท ก่อนทำการเปลี่ยนสินค้าโปรดตรวจสอบ นโยบายการรับประกันสินค้า ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ของทางบริษัทท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัท เพื่อขอเปลี่ยนสินค้าตามกรณีต่างๆนี้ได้

การเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนขนาดสินค้า

  ลูกค้าต้องทำการติดต่อกับบริษัทก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถทำการตรวจสอบสินค้าได้ โดยไม่สูญหาย
  การเปลี่ยนสินค้ากับทางบริษัท ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ใน 2 กรณี
  ลูกค้าต้องใช้สินค้าตัวอย่างก่อนเปิดใช้สินค้าในห่อ

1.กรณี : การเปลี่ยนขนาดสินค้า

  สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (นับจากวันได้รับสินค้า)
  สินค้าจะเปลี่ยนได้เฉพาะรุ่นเดียวกันเท่านั้น
  สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดจากการเปิดใช้สินค้า
  ลูกค้าไม่สามารถแบ่งสินค้าเปลี่ยนเพียงบางส่วนได้
  การเปลี่ยนสินค้าต้องเปลี่ยนเต็มหน่วยหรือ เต็ม SKU ที่ซื้อ เช่น ซื้อแบบคู่ ต้องเปลี่ยนแบบคู่ หรือ ซื้อยกกล่องต้องเปลี่ยนยกล่อง และสินค้าในหน่วยนั้นๆต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกห่อจึงจะสามารถเปลี่ยนได้
  ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเปลี่ยนขนาดสินค้า
  ลูกค้าส่งสินค้าให้กับทางบริษัท
  ทางบริษัทส่งสินค้าใหม่ให้ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืนตามเงื่อนไขการเปลี่ยน

2.กรณี : การเปลี่ยนรุ่น

  สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (นับจากวันได้รับสินค้า)
  สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดจากการเปิดใช้สินค้า
  ลูกค้าไม่สามารถแบ่งสินค้าเปลี่ยนรุ่นเพียงบางส่วนได้
  การเปลี่ยนรุ่นสินค้าต้องเปลี่ยนเต็มหน่วยหรือ เต็ม SKU ที่ซื้อ เช่น ซื้อแบบคู่ ต้องเปลี่ยนแบบคู่ หรือ ซื้อยกกล่องต้องเปลี่ยนยกล่อง และสินค้าในหน่วยนั้นๆต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกห่อจึงจะสามารถเปลี่ยนได้
  ลูกค้าส่งสินค้าคืนให้บริษัท พร้อมเอกสารหน้าสมุดบัญชีผู้สั่งซื้อ
  ลูกค้าต้องทำคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่ตามรุ่นที่ต้องการ
  ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้า ตามยอดในคำสั่งซื้อใหม่
  ทางบริษัทจะทำการคืนเงินตามคำสั่งซื้อเดิมให้กับลูกค้า ภายในเวลา 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืนตามเงื่อนไข

 

ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าท่านสามารถจัดส่งสินค้ามาที่ 

บริษัททุนธาริน จำกัด

322/3 ถ. สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลดราคาสุดๆกันไปเลย กับโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ถึงสิ้นปี